คำคมวันนี้
อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม