คำคมวันนี้
They always say time changes things But you actualy have to change them you self. มักพูดกันว่า กาลเวลาเปลี่ยนทุกสิ่ง แต่จริง ๆ แล้วคุณต้องเปลี่ยนทุกสิ่งด้วยตัวเอง