คำคมวันนี้
ความรักแท้ แม้จะเป็นของหายาก แต่ก็ยังหาง่ายกว่ามิตรแท้